Ordinær Generalforsamling 2024

Kære alle SPD’ere,

Vi vil fra bestyrelsens side gerne genindkalde til generalforsamling d. 23/4-2024 kl 19:00. Det kommer til at foregå i klublokalet i SSC.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen
Silkeborg Pigerne og Drengene

Dagsorden

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning
  3. Godkendelse af regnskab
  4. Fremlæggelse af budget til orientering
  5. Indkomne forslag
  6. Valg af medlemmer til bestyrelsen
  7. Valg af passende antal suppleant
  8. Valg af revisor
  9. Eventuelt
Forslag der ønskes behandlet bedes indsendes skriftligt til bestyrelse@silkeborg-p-d.dk senest otte dage før generalforsamlingen.