Alle TeamGym kontingenter dækker:

  • Faste træninger
  • Ekstra træninger + overnatninger
  • Konkurrencelicens + deltagergebyr
  • Bus til minimum 1 konkurrence

Udgifter til følgende er ikke indregnet i TeamGym kontingentet:
konkurrencedragt
Evt. overnatning + forplejning i forbindelse med konkurrence.

Udtages man ikke til deltagelse i konkurrence reduceres forårs kontingentet med 600 DKK


NYT MEDLEM ?