Talent Team er et undervisningstilbud til elever på 7. – 9. klassetrin i Ny Silkeborg Kommune og startede op august 2007.

Formålet er at give dig som idrætsudøver de bedste betingelser for at udvikle dit idrætstalent og samtidig give dig mulighed for at tilegne de nødvendige færdigheder og kundskaber til din egen personlige udvikling. I dagligdagen vil du blive støttet og udfordret af voksne, der har kendskab til livet som idrætsudøver på højt plan.

Træningen på Talent Team varetages af dygtige trænere fra Silkeborg Pigerne og Drengene, samt dygtige lærere fra Sølyst Skolen. Dermed sikres en god overgang for den enkelte gymnast over i klubregi.

Gymnasterne har en alder, hvor de basale gymnastiske færdigheder kan indlæres på et meget højt niveau, og derfor er træningen på Talent Team meget teknisk baseret. Samtidig lærer gymnasterne at forholde sig til hinanden og gøre hinanden gode til træning. Endvidere bliver gymnasterne indført i en elitær kultur, som er gennemgående i træningen. Der trænes i SSC i både sommerperioden og i vinterperioden. Året rundt er der gymnastik træning to gange om ugen, samt en ugentlig fællestræning med de øvrige sportsgrene. Her er fysisk træning, undervisning i kost, fysiologi og anatomi det primære.

Træningstid:
Onsdag og fredag fra kl. 8.00 – 9.45 i Silkeborg Sports Center

Ansvarlig Træner:
Oplyses senere.

Kontaktperson:
Bodil Borg Høj, bodilborgh@gmail.com

Skolekontakt:
Bodil Borg Høj, bodilborgh@gmail.com

Kontingent:
Oplyses senere.