Generalforsamling 2023

Kære alle SPD’ere,
Vi vil fra bestyrelsens side gerne genindkalde til generalforsamling d. 13/3 fra 18:30-19:30. Det kommer til at foregå i klublokalet i SSC.

Vi afholder i løbet af gymnastiksæson ca. en gang i måneden møder, hvorefter vi arbejder i vores udvalg. Har du lyst til at høre mere, så ser vi dig meget gerne d. 13/3. Alternativt kan der rettes henvendelse pr. bestyrelse@silkeborg-p-d.dk.

Dagsorden

  1. Valg af dirigent
  2. Formandens beretning
  3. Godkendelse af regnskab
  4. Indkomne forslag
  5. Valg af medlemmer til bestyrelsen
  6. Valg af suppleant
  7. Valg af revisor
  8. Eventuelt
Forslag der ønskes behandlet bedes indsendes skriftligt til bestyrelse@silkeborg-p-d.dk senest fem dage før generalforsamlingen.

Formandens beretning 2023