Generalforsamling 2022 & ny bestyrelse

I forlængelse af den netop afholdte generalforsamling kan vi byde velkommen til 3 nye bestyrelsesmedlemmer. Navnlig Anja Sønderskov, Erik Andreæ samtidigt kan vi byde Gitte Kjær velkommen tilbage. Anja vil i løbet af den kommende tid få overdraget kassererposten fra Michael Gammelager. Karin Bunten og Michael Gammelager træder ud af bestyrelsen efter mange års hårdt arbejde; der skal lyde en kæmpe tak til dem for deres uundværlige arbejde, som de har lagt i vores forening. 

Den nye bestyrelse ønsker at gentænke måden hvorpå vi driver vores forening, så vi kan skabe endnu bedre faciliter for vores gymnaster, forældre samt trænere. Vi ønsker hovedsageligt, at genoprette den foreningsånd, som har set en tilbagegang under Corona. Vi glæder os rigtigt meget til at se Jer allesammen rundt omkring i vores forening – den øvrige bestyrelse kan ses på https://silkeborg-p-d.dk/kontakt/

 

Anja Sønderkov

Erik Andreæ

Gitte Kjær