TeamGym


Alle TeamGym kontingenter dækker:

  • Faste træninger
  • Ekstra træninger + overnatninger
  • Konkurrence deltagelse
  • Bus til minimum 1 konkurrence

Udgifter til konkurrencedragt er ikke indregnet i TeamGym kontingentet
Udtages man ikke til deltagelse i konkurrence reduceres forårs kontingentet med 800 DKK


NYT MEDLEM ?