Børnegymnastik


Alle børnegymnastik kontingenter dækker:

  • Faste træninger
  • Ekstra træninger & eventuelle overnatninger
  • Deltagelse i opvisninger

Udgift til hold/opvisningstøj er ikke indregnet i børnegymnastik kontingentet
Udgifterne for førnævnte kan variere på de forskellige hold


NYT MEDLEM ?

Der er ikke venteliste på følgende hold:

Mor/far/barn
Puslinge 1 & 2
Nano-drenge
Mikro-drenge