• Ingen alkohol til nogen i foreningen under 18 år i foreningens regi – medmindre der er indgået anden aftale med bestyrelsen
  • Trænere og forældre må gerne indtage alkohol (fx efter sengetid til træningsweekend), men der skal altid være minimum en voksen, der har ansvaret og fx kan køre/ledsage på skadestue etc.
  • Alkohol må ikke påvirke gymnastens eller trænerens funktion dagen efter