I Silkeborg Pigerne & Drengene ser vi god trivsel som en forudsætning for at både gymnaster og forening kan udvikle sig i en den rigtige retning. Vi arbejder konstant på at gøre foreningen til et inspirerende og lærerigt sted for både store og små, hvor vi altid har fokus på, hvordan vi omgår og tiltaler hinanden.

En velfungerende forening fordrer bl.a. engagerede forældre, som ikke blot stiller krav, men som også er villige til at støtte foreningen, både med hensyn til praktiske forhold omkring gymnasternes deltagelse, men også moralsk og i forhold til foreningens kultur.

I SPD lægger vi vægt på, at forældrene er engagerede i deres børns udvikling og støtter, at de udvikles som selvstændige og socialt engagerede mennesker.

For at holde foreningen på den rette vej er følgende retningslinier blevet sammensat

Samværspolitik
Mobbepolitik
Forældreinvolvering