Der indkaldes til generalforsamling d. 20/5 klokken 19:00. Tidspunktet er rykket til maj i forhåbning om at forsamlingsforbuddet tillader fysisk fremmøde.

Følgende bestyrelsesmedlemmer træder ud, da de har brug for en lille pause:

 • Henrik Madsen
 • Gitte Kjær
 • Miriam Wolff
 • Louise Kærby

Vi søger derfor nye kræfter til bestyrelsen – har du lyst til, at høre mere om hvordan du kan gøre en forskel, kan du med fordel kontakte bestyrelse@silkeborg-p-d.dk

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Godkendelse af regnskab og fremlæggelse af budget
 4. Indkomne forslag
 5. Valg af medlemmer til bestyrelsen
 6. Valg af suppleant
 7. Valg af revisor
 8. Eventuelt

Forslag der ønskes behandlet bedes indsendes skriftligt til bestyrelse@silkeborg-p-d.dk senest fem dage før generalforsamlingen.

You might also enjoy:

%d bloggers like this: