Kære Alle

Silkeborg Pigerne & Drengene indkalder til Generalforsamling tirsdag den 8. september 2020 kl. 19.00 i SPD’s klublokale i SSC.

Dagsorden

1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning

3. Godkendelse af regnskab og fremlæggelse af budget

4. Indkomne forslag:

5. Valg af medlemmer til bestyrelsen –

6. Valg af suppleant –

7. Valg af revisor –

8. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet, bedes indsendes skriftligt til formanden (E-mail: formand@silkeborg-p-d.dk) senest 5 dage før generalforsamling.

You might also enjoy:

%d bloggers like this: