Kære Alle

Silkeborg Pigerne & Drengene indkalder til Generalforsamling søndag den 2. oktober kl. 12.30 – 14.30 i SPD’s klublokale i SSC.

Dagsorden

1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning

3. Godkendelse af regnskab og budget

4. Indkomne forslag

5. Valg af medlemmer til bestyrelsen

6. Valg af suppleant

7. Valg af revisor

8. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet, bedes indsendes skriftligt til formanden (E-mail: formand@silkeborg-p-d.dk) senest 8 dage før generalforsamling.

Med venlig hilsen

Silkeborg Pigerne & Drengene

Karsten Borg Høj
Formand

You might also enjoy:

Leave A Comment

%d bloggers like this: